ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 3/2563 Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 3/2020 156.2 KB Download

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 2/2563
Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 2/2020

187.9 KB Download

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 1/2563

Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 1/2020

226.9 KB Download

ปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 2/2562

Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 2/2019

162.2 KB Download

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 1/2562

Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 1/2019

177.5 KB Download