ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 3/2563 Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 3/2020 bytes Download

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 2/2563
Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 2/2020

bytes Download

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 1/2563

Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 1/2020

bytes Download

ปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 2/2562

Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 2/2019

bytes Download

รายงานการประชุมผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ครั้งที่ 1/2562

Minutes of the Executive Committee on Academic Resources and Information Technology, RMUTI No. 1/2019

177.5 KB Download